2008. a. KALENDERPLAANI PROJEKT

Kalenderplaan (xls)

Austatud maleklubide juhid, maletreenerid ja maletajad,

palume teil tutvuda Eesti Maleliidu 2008.aasta kalenderplaani projektiga. Kalenderplaan on koostatud enamasti samal põhimõttel, mis varasematel aastatel ning väga suuri muudatusi võistluste korralduses ei ole. Enamasti on tingitud muudatused rahvusvahelistest tiitlivõistlustest lähtudes.

Ootame teie kirjalikke parandusi, ettepanekuid ja täiendusi kalenderplaani hiljemalt 25.novembriks, et seejärel saaksime veelkord üle vaadata koostatud projekti ning kinnitada lõplikult 2008.a. kalenderplaan. Kalenderplaanis ei ole märgitud järgmise aasta noorte erinevate vanuseastmete Eesti meistrivõistluste korraldajaid ning võistluskohti. Ootame klubidelt 25.novembriks sooviavaldusi 2008.a. noorte meistrivõistluste korralduseks (EML toetab 2008.a. Eesti noorte MV-te korraldust vajalike võistlusvahenditega ning garanteerib kohtunike töö (sh. tasud). Ülejäänud korralduskulud (rendid, majutuse organiseerimine, võistluste tehniline läbiviimine, jne.) jäävad üritust korraldava klubi kanda.

Klubid, kes iga-aastaselt korraldavad kohalikke või teisi traditsioonilisi turniire, peaksid samuti kinnitama kirjalikult võistluste toimumist ka järgmisel aastal, sest teiepoolset kinnitust omamata ei saa me neid üritusi lülitada 2008.a. kalenderplaani.

P.S. Eesti Maleliidu 2008.a. kalenderplaanis mitteolevate ürituste võistlusjuhendid ning ka võistlustulemused ei leia kajastamist EML kodulehekülje pealehel.