Korduskiri FIDE-le Eesti noormaletajate lastevanematelt

Avaldame Eesti Maleliidu kodulehel järjekordse kirja FIDE-le, mille on 12. novembril avalikult saatnud Marina Fjororova ja Sergei Orlov. Käesoleva kirja koostajate nimekirjast on mingitel asjaoludel loobunud Valeri Golubenko ning samuti ei ole enam märgitud esindatavate noormaletajate kuuluvust maleklubisse "Maletäht".

Seekord ei pöördunud Eesti Maleliidu poole mitte FIDE, vaid leidsime selle kirja ülesriputatuna erinevatelt veebilehtedelt. Kas kirja eesmärk on suhelda FIDE-ga ja otsida esitatud küsimustele/nõudmistele lahendust või ongi tegemist nn. meediale suunatud avalike pöördumistega, et endale tähelepanu tõmmata? See jääb hetkel küll selgusetuks. Kui antud küsimust oleks tahetud nimetatud lastevanemate poolt lahendada, siis oleks saanud seda teha juunis Tallinnas toimunud FIDE Presidendi Nõukogu ajal. Ja kindlasti oleks FIDE Presidendi Nõukogu võtnud Eestis olles Eesti maletajaid puudutava küsimuse koosoleku päevakorda. Järeldused sellisest käitumisest saab teha kindlasti igaüks ise.

Korduskiri FIDEle on aadressil:

http://www.chess-players.org/