PEATAGE SÕDA MEIE LASTE VASTU,

Õiguskantsleri vastus       ACP - 1     ACP - 2       ECF       FIDE - 1        FIDE - 2   

sellise pealkirjaga pöördumise saatsid kolm lapsevanemat -Marina Fjodorova (SK "Maletäht"), Valeri Golubenko (SK "Diagonaal") ja Sergei Orlov (SK "Maletäht") FIDE-le, Euroopa Maleliidule ning teistele rahvusvahelistele kanalitele.

Oma pöördumises märgitakse, et Eesti Maleliit takistab maletegevust mittekodanikest maletajatel, keda on kokku üle poole male harrastajate koguarvust Eestis. Samuti nõutakse pöördumises uue organisatsiooni loomist Eestisse, kes kaitseks mitte eestlastest maletajate huve ning soovitakse, et Eesti ei saaks korraldada rahvusvahelisi maleüritusi.

Septembri keskel arutas FIDE Presidendi Nõukogu nimetatud kaebust ning saatsis Eestisse ametliku järelpärimise selle kohta, et kas Eestis ikka lubatakse kõigil malehuvilistel mängida malet, kuuluda klubidesse, osaleda võistlustel, omada reitingut, jne. Samuti kinnitas FIDE, et Eestis kehtiv Spordiseadus on kõrgem mistahes rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide regulatsioonidest ning FIDE-l ei ole mingeid pretentsioone Spordiseaduse kohta. Samuti soovib FIDE lahendada antud küsimuse täna Türgis alanud FIDE Kongressil.

Sellest tulenevalt saatis Eesti Maleliit eile FIDE-le ametliku vastuse ning me väga loodame, et Türgis alanud FIDE Kongress jõuab ka advokaatide abil küsimuse lahendatud. Samuti arutas EML juhatus 9.novembril toimunud koosolekul väga tõsiselt küsimust eelpool nimetatud pöördumise koostajate vastu kohtuprotsessi algatamist, seoses valeandmete ja laimu levitamisega avalikkusele.

Olgu siinkohal lisatud ka Õiguskantsleri vastus Spordiseaduse vastavusest põhiseadusele, mille kohta esitas järelpärimise FIDE-le saadetud viimase pöördumise üks koostajatest ning meile saabunud FIDE asepresidendi faks FIDE ja Eesti Maleliidu suhetest, mis saadeti meile seoses V.Golubenko poolt koostatud ja edastatud vastupidistele materjalidele Eesti ja Venemaa ajakirjandusele oktoobri alguses.