Ametlikud teated

Täna kirjutati alla koostöölepe Eesti Maleliidu ja Tolaram-grupi vahel

Tolaram-grupp toetab peasponsorina Paul Kerese mälestusfestivali läbiviimist 2004.aasta suvel - sügisel Tallinnas. Eesti Maleliidu president Carmen KASS ja Tolaram-grupi juht Sonny Aswani kinnitasid, et koostöö võib jätkuda 2008. aasta Maleolümpia Tallinnasse toomise nimel ka edaspidi.

Eesti Maleliidul uus president ja juhatus

23. mail toimus Tallinnas Paul Kerese nimelises malemajas Eesti Maleliidu (EML) üldkoosolek, kus valiti EMLi uus president ja juhatus. EML koordineerib malet Eestis. EMLi juhatus koos esimehega korraldab maleliidu igapäevast tööd. EMLi president on maleliidu esindusorgan. EMLi presidendiks valiti ühehäälselt Carmen Kass. EMLi juhatuse liikemeteks valiti: Hendrik Olde, Marko Siil, Kaspar Kaugija, Priit Leito, Jaan Narva ja Jüri Schuster.

Loe edasi: Eesti Maleliidul uus president ja juhatus