Endel Mäekalle mälestusvõistlus

Seoses Vändra Gümnaasiumi remondiga korraldab Pärnumaa Maleklubi 24. septembril 2005. a. kell 10.00 Paikuse Põhikoolis endise Vändra Keskkooli maletreeneri ja Vändra maleelu kauase eestvedaja ENDEL MÄEKALLE m ä l e s t u s v õ i s t l u s e seekord ainult oma Pärnumaa lastele.

Mängitakse kahes vanusegrupis: 1. Kuni 13-aastased (sünd. 1992-1995), 2. Kuni 10-aastased (sünd. 1995 ja hiljem). Ajakontroll on 20 min + 20 min. Mängitakse 5 vooru. Auhinnad on Vändra e-mail maleklubilt.

Eelregistreerimine 19. septembriks e-maili aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .