Eesti Maleliit
Facebook
Blogi
Male kalender
Eesti reitingud
Medalid
Male reeglid
FIDE reitingud
chess-results.com

ülesande tekst inglise keeles (pdf) | autori profiil Google Scholaris

India teadlane Awani Kumar uurib oma teadustegevuses matemaatikaülesandeid, kus tuleb leida, kuidas ratsuga läbida kõik m × n mängulaua väljad nii, et ratsu satub igale väljale ainult üks kord (inglise keeles knight's tour problem).

Kumar on Jaan Ehlvesti sünnipäeva (14.10) auks koostanud 14 veerust ja 10 reast koosneva mängulauaga keerulisema nn. "poolmaagilise" variandi, kus täiendavalt peab kas kõikide ridade või kõikide veergude väljadel tehtud ratsukäikude järjekorranumbrite summa olema sama arv. Kui kõikide ridade ja veergude summad on korraga samad, on tegemist ülesande "maagilise" variandiga.

Ülesanne on toodud ülalolevas pdf-failis. Ühtlasi kutsub autor üles uurima, kas saavutatud maagiliste ridade arvu (7 10-st) on veel võimalik suurendada.