Maleaktivist ja -ülesannete koostaja Eduard Kabel

Print

Rootsi ¥Eesti Päevalehe´ vahendusel on lugejad saanud juba üsna hea ülevaate kompositsioonmale alase tegevuse arengust Eestis XX sajandi esimesel poolel. Oleme tutvustanud sajandi alguse tuntumaid maleülesannete koostajaid Albert Burmeisterit ja Orest Jevetskit, samuti 1920.-1930. aastatel tegutsenud Martin Villemsoni, Paul Kerest, Paul Tamme, August Ellerit, Ilmar Rauda ja Hans Erik Lohk'i.

Täna tutvustame 1930. aastatel edukalt maleprobleemide loomisega tegelenud Eduard Kabelit, Narvas ja Petseris tol ajal hästi tuntud maletegelast.

Töö pangaametnikuna

Eduard Kabel sündis Narvas 23. märtsil 1888. aastal. Ta töötas pikemat aega Narvas Kreenholmi vabrikus ametnikuna ja pärast seda oli E. T. K. teenistuses. 1926. aastal lõpetas ta üheaastased ühistegelised kursused ja siirdus seejärel samal aastal elama Mustvee alevisse, kus asus tööle asjaajajana Mustvee Ühispangas ja Vast Krediit Ühisuses. 1929. aastal asus Kabel Eesti Panga Petseri Osakonna teenistusse, kus töötas kuni toonase Eesti Vabariigi viimaste aastateni.

Kabeli edasisest saatusest pärast II maailmasõda eestikeelses trükisõnas andmeid suurt säilinud ei ole, siinkirjutajal pole ka teada, kas mees elas suure sõja üldse üle või mitte. Eesti oli sõja tulemusel sunnitud olema aastakümneid NSV Liidu koosseisus, pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal jäid aga Kabelile enne II maailmasõda koduseks saanud Petseri ja Petserimaa siiski jätkuvalt Venemaa valdusteks.

Petseri maleringi asutaja

Kabel oli oma eluajal tuntud kui hea maletaja ja malemängu peensustesse tungimist alustas ta juba 1905. aastal, kuigi pidas pikemaid vaheaegu.

Aastail 1936-1940 malesuurmeister Paul Kerese eestvedamisel ilmunud maleajakirjas ¥Eesti Male´ kirjutas Petseri maleringi sekretär E. Hanni 1938. aastal (aasta kolmandas numbris): ¥Oma esimesed auhinnad omas Ed. Kabel kuukirja ¥Niiva´ poolt 1909. a. Ülevenemaalisel male kiirvõistlustel, ja on sama kuukirja poolt 1910. a. korraldatud esivõistlustel korduvalt esimese koha omanud. Tema on saatnud ajakirjadesse oma koostatud ülesandeid male alal, samuti ka tänases numbris avaldab 4 ülesannet. Petseris asutas Ed. Kabel K. L. Petseri Maleva juurde ¥Maleringi´ 1937. a. sügisel; praegu käivad võistlused Petserimaa esimängija nimele. Maleringi esimeheks ja ringi isaks on Ed. Kabel.´

Ka Heino Hindre koostatud maleraamatus ¥Male Eestis´ (1965) on kompositsioonmalet käsitlevas peatükis Kabelist põgusalt juttu tehtud, nimetatud peatükist saame 1930. aastate alguse kohta lugeda järgmist: ¥Mitu head probleemi kolmekäiguliste ülesannete vallas koostas tuntud Narva ja Petseri maleaktivist Ed. Kabel. Juba varem oli tema töid ilmunud venekeelses ajakirjas ¥Niiva´.´

Eduard Kabel
Eesti Male 3/1938 (kordustrükk)

Matt kolme käiguga.

Lahendus: 1.Ve6! K:e6 2.Le2; 1...Ke4 2.V:d6; 1...e5:f4 2.Lc2; 1...e4 2.Rf6+; 1...O:c5 2.Le2; 1...Oc7/Ob8 2.V:e7; 1...b6 2.Ld2+

Eduard Kabel
Eesti Male 3/1938 (kordustrükk)

Matt kolme käiguga.

Lahendus: 1.Ve3! (ähvardab 2.L:d4+!) 1...d4:e3 2.Rb6+; 1...Rf2 2.R:c6; 1...Rf6 2.Rb6+; 1...Vh3 2.Rd3; 1...c5 2.Rc6; 1...Rf3 2.L:b3++

Eduard Kabel
Eesti Male 3/1938 (kordustrükk)

Matt kolme käiguga.

Lahendus: 1.Vb4! (ähvardab 2.Le4) 1...Kf1 2.Lh3+; 1...Kd1 2.Ld5+; 1...c5 2.Lg6; 1...g5 2.Lc6; 1...Vb6 2.Lg6

Eduard Kabel
Eesti Male 3/1938 (kordustrükk)

Matt kolme käiguga.

Lahendus: 1.La3! Rg7 2.d3; 1...R8f6 2.Rb6+; 1...R8d6 2.Lc5+; 1...Rc7 2.K:c7; 1...a4 2.V:e4

Eduard Kabel
Eesti Male 4/1938
Pühendatud hr. Arnold Süvalep-Ðulbachi 50. a. sünnipäevaks

Matt kolme käiguga.

Lahendus: 1.Lb4! (ähvardab 2.Le1) 1...c5:b4 2.Rdf4; 1...L:b4 2.Rdc1; 1...e4:d3 2.Le4+; 1...Rc3 2.R:c3