Hollandi kongressil valiti eelmise aasta parim maleetüüd

Print

Hollandis toimunud probleemmale kongressil (WCCC) pidas teiste hulgas koosolekut ka Etüüdide komitee. Seal oli tähtsamaks küsimuseks aastal 2005 avaldatud maailma parima maleetüüdi väljavalimine.

Etüüdide komitee koosolekut juhatas tuntud iisraeli problemist Yochanan Afek.

Varasematel kordadel on aasta etüüd valitud välja alles pärast FIDE Albumi ilmumist (FIDE Albumi kohta saab lugeda http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/fa.htm), kuid kuna näiteks 1998.-2000. aastal maailmas avaldatud paremaid maleülesandeid ja -etüüde sisaldav FIDE Album ilmub alles järgmisel aastal ehk ligi kümme aastat pärast vaadeldavat perioodi, siis pole aasta etüüdi valimine enam kuigi aktuaalne. Selline ligi kümne aastane nihe ongi tavapärane, sest ülesandeid valivad albumisse auväärt kohtunike kooslused ja valiku tegemine võtab aega. Smuti kulub pärast kohtunike töö lõppu üsna palju aega väljavalitud maleprobleemidega väljaande trükikõlblikuks tegemine.

Just seetõttu otsustaski Etüüdide komitee hakata alates 2005. aastast tegutsema FIDE Albumist sammu võrra eespool ehk siis aasta etüüd valitakse välja juba järgmisel aastal pärast vaadeldavat perioodi toimuva WCCC-kohtumise ajal. Nii on palju tõenäolisem, et aasta parimat etüüdi õnnestub tutvustada erinevates meediakanalites, sest asi on värske, mitte umbes kümne aasta tagune. Veel jõuti üksmeelele, et vahepealsete aastatega praegu tagantjärele tegelema ei hakata – Wageningenis toimunud WCCC raames valiti seega välja vaid 2005. aasta parim etüüd.

See etüüd sai elava vastukaja osaliseks ka maleportaalis ChessBase ning mitmel pool mujalgi. Pole kahtlust, et autoril on õnnestunud komponeerida väga unikaalne seis, mis väärib igati tiitlit 2005. aasta parim maleetüüd. Seejärel arutati Etüüdide komitees veel mitmeid muidki huvitavaid teemasid. Ingliskeelse maleajakirja ´EG¡ (EndGame) väljaandja John Roycroft tutvustas GBR-koodi, mille abil on võimalik maleetüüde liigitada. Avaldati arvamust, kas GBR-koodi abil etüüdide liigitamine võiks saada üldiseks, oli nii pooldajaid kui ka vastaseid.

Pärast lühikest arutelu jõudis Etüüdide komitee üsna kiiresti üksmeelele, milline on aasta parim maleetüüd. Valikul lähtuti printsiibist, et aasta etüüd võiks olla säärane, mis pakub suurt huvi ka praktilisele malemängijale ning oleks meeldiva algseisuga, mis lausa kutsub lahendajat probleemi kallal pead murdma (tavaliselt on paljudele lahendajatele sümpaatsemad üsna väheste malenditega probleemid).

Valituks osutus Venemaa esindaja Juri Bazlovi looming, mis pälvis Suurbritannia malesuurmeistri ja probleemmale huvilise John Nunni 50. aasta juubeliturniiril viienda auhinna (John Nunni 50. aasta juubeliturniiri tulemustega võib tutvuda aadressil: http://www.bstephen.freeuk.com/composing/Nunn_Award.pdf ).

Juri Bazlov (Venemaa)
5th Prize, Nunn–50JT

Valge alustab ja viigistab !

Lahendus:

Juri Bazlovil on õnnestunud luua täiesti uskumatuna näiv kompositsioon, kus valge on väga vähese materjali juures algseisus vähemviguriga, kuid vaatamata sellele õnnestub tal viik saavutada vaid tänu veel ühele vigurikahingule ning seejärel tekib seis, kus valge vaatamata kahele vähemvigurile suudab saavutada positsioonilise viigi.

1.Rh8! (Kuna musta vigurid domineerivad malelaual, siis on valgel väga raske oma malendeid aktiveerida. Viga olnuks: 1.Kg7? Rd6 2.Re5 g3 -+. Tegelikult pole mustal ka tekkinud seisu võitmine just kuigi lihtne, sest must peab hoiduma ratsude vahetamisest, kuna vastasel juhul saavutab valge positsioonilise viigiseisu, kui tal õnnestub seejärel viia oma kuningas f1-le. Võit on saavutatav näiteks järgmisel moel: 3.Kg6 Od8! 4.Kh5 Re4 5.Kg4 Oc7 6.Kf3 Rd2+ 7.Ke3 (7.Ke2 Rb3 8.Rg6 Kc6 9.Kf3 Rd4+ 10.Kg4 Kd5 11.Rf4+ Ke4 -+) 7...Rf1+ 8.Ke2 Rh2 9.Rd3 Kc6 10.Ke3 Kd5 11.Rb4+ Ke5 12.Rc6+ Kf5 13.Rd4+ Kg4 14.Rc2 Ob6+ 15.Ke2 Kf4 -+, sest must mängib järgnevalt Rg4 ja saavutab tehniliselt võidetava seisu.)

1...Re5 (Vaid nõnda valge kuninga kohene mitte lubamine väljale g6 võimaldab mustal võidule mängida. Viigiga lõpeb: 1...Rxh8 2.Kxh8 Kc6 3.Kg7 Kd5 4.Kg6 Oe3 5.Kf5 g3 6.Kg4 Of2 7.Kf3 Kd4 8.Ke2! =. Valge viib järgnevalt oma kuninga väljale f1 ja tekkinud ongi positsiooniline viigiseis.) 2.Rf7! (Valge peab tegutsema kiiresti, vastasel juhul jõuab must oma kuningaga tsentrisse appi liikuda. See käik tundub aga lausa uskumatu, olles juba niigi vähemviguriga, pakub valge veel mustale ka teist – oma viimast – vigurit. Must peab pakutava kahingu ka vastu võtma, sest mõlemad tema kerged vigurid on üheaegselt tules.)

2...Rxf7 3.Kg6! Re5+! (Parim katse mängida võidule, sest ratsust loobumise korral saavutab valge viigi juba eespool näidatud manöövri abil: 3...Kc6 4.Kxf7 Kd5 5.Kg6 =.) 4.Kf5! (Taas uskumatu, valge ei kiirusta viguri tagasi võtmisega, sest seda ei tohi teha: 4.Kxg5? Kc6! 5.Kf4 Kd6! (opositsioon) 6.Ke4 (6.Kf5 Kd5 -+) 6...Ke6 7.Kf4 Kf6 8.g3 Ke6 9.Kg5 Kd5 10.Kf5 Kd4 11.Kf4 Kd3! -+.)

4...Rf7 (Uskumatu, aga tõsi, vaatamata kahele enamvigurile, ei suuda must võitu saavutada: 4...Rf3 5.Kxg4 =; 4...Of6 5.Kxf6 Rf3 6.Kf5 Rh2 7.Kf4 =.) 5.Kg6 Re5+ 6.Kf5! = seis kordub.