Viljandi male hing Heldur Valgmäe

Print

Täna, 23. novembril tähistab oma 75. sünnipäeva Heldur Valgmäe – mees, keda võib õigustatult nimetada üheks Viljandi maleelu hingeks ja käimapanijaks. Ta õpetas noortele malemängu, algatas tänaseni toimuva Ilmar Raua mälestusturniiri ja organiseeris Viljandis mitmeid muidki malesündmusi.

Valgmäe sai malekäigud selgeks pärast II maailmasõda Viljandi arve- ja tööstustehnikumis õppides. ´Mäletan, et poisid mängisid vahetundide ajal malet, mina ei teadnud siis veel sellest mängust midagi. Kui aga ilmus Paul Kerese ´Malekooli¡ I osa, siis õppisin selle abil selgeks käigud ja mängu enesegi,¡ kirjeldas Valgmäe male juurde sattumist.

Maleõpetuse edasiandja

1970. aastate alguses asus Valgmäe tööle maleõpetajana Viljandi 4. kaheksaklassilises koolis (praegu Viljandi maagümnaasium). Paari aasta pärast alustas selles koolis tööd spordiklass, kuhu kuulus 20 jalgpallurit ja 20 maletajat, neist pooled tütarlapsed. Jalgpallureist jõudis Eesti koondisse Urmas Kirs, maletajatest tuli Heldur Valgmäe poeg Toomas 1985. aastal Pärnus Eesti noortemeistriks. Toomas Valgmäe konkurentideks olid veel praegugi Eesti males tooni andvad Mihhail Rõtðagov, Olav Sepp, Robert Ðevtðenko, Ülar Lauk, Hendrik Olde jpt.

´Viljandi maagümnaasiumi juures olin ametis 28 aastat, alles 2001. aastal tulin kooli juurest töölt ära. Lisaks malemängu õpetamisele andsin seal ka matemaatikatunde,¡ rääkis Valgmäe.

Lisaks tööle Viljandi maagümnaasiumis vedas Valgmäe 1970. aastate keskpaigast alates maletreeninguid ka Viljandi spordikoolis. ´Tegin noortega spordikoolis trenni neli korda nädalas ja ikka väga tõsiselt. Lisaks maletreeningutele oli olulisel kohal ka füüsiline treening – poisid mängisid korvpalli jms. Iga suvi oli umbes kahenädalane treeninglaager,¡ meenutas Valgmäe.

NSV Liidu lõpuaastail jäi töö spordikoolis kahjuks soiku, paljud spordikoolid Eestis likvideeriti. ´Lõpetasin maletreeningud spordikooli juures, sest noorte huvi ala vastu jahenes, samuti puudus riigi poolne toetus. Sain aru, et on õige aeg lõpetada. Olin spordikooli juures maleõpetajana ametis 16 aastat,¡ sõnas Valgmäe.

Eelpool kirjutatust lähtudes võib julgelt väita, et Viljandi noormaletajate edusammud aastatel 1970-1990 on paljuski seotud just Heldur Valgmäe nimega. Pärast Eesti vabariigi taasiseseisvumist andis Valgmäe veel umbes kolm aastat maleõpetust Männimäe lasteaed-algkooli juures.

Kohalik maleaktivist

Lisaks noortele maleõpetuse edasiandmisega tegelemisele oli Valgmäe üks peamisi Ilmar Raua mälestusturniiride käimapanijaid ja väga paljudel aastatel ka selle ürituse vaimne hing. ´Ühel malesektsiooni koosolekul tuli jutuks, et kaua me ikka Viljandis omavahel mängime, see tüütab ära. Oli vajadus mõne suurema malesündmuse järele. Käisin rääkimas tollal veel elanud Ilmar Raua emaga, küsisin, mis tema mälestusturniirist arvab – ta oli mõttest väga vaimustuses ja nii see asi käima läkski,¡ rääkis Valgmäe.

Esimese Ilmar Raua mälestusturniiri võitis 1966. aastal Kusta Raudsepp, osales kümme maletajat. Kui esimestel aastatel oli osalejaid üsna vähe, siis juba mõni aeg hiljem oli raskusi osalejate vastuvõtmisega – soovijaid oli üle NSV Liidu, kõiki ei saanudki vastu võtta. Mõnel aastal oli soovijaid koguni umbes 350, vastu suudeti võtta ja majutada aga maksimaalselt 150 inimest. Ilmar Raua mälestusturniiride korraldamise traditsioon pole katkenud tänaseni, sel turniiril on väärikas koht Eestis toimuvate maleürituste seas. Kui 1976. aastal toimus I Paul Kerese mälestusfestival, siis korraldas Valgmäe Viljandi lauluväljakul elavmaleetenduse Jaanus Tekko ja Igor Kullamaa vahel. ´Malenditena¡ astusid üles Viljandi maagümnaasiumi ja tollase kultuurikooli õpilased. Jüri Randviir kirjutas sellest üritusest toonases ´Spordilehes¡ järgmist: ´Oli orkester, oli laulukoor, marssisid koolilapsed – malendid põnevates rüüdes ja kümned Eesti tippmaletajad. Mäng ise haaras ka neid pealtvaatajaid, kes malest mõhkugi ei taipa.¡

´Elavmaleetendus tuli väga hästi välja. Ilm oli suurepärane, marssisime läbi linna lauluväljakule. Kuna samal ajal toimus ka Ilmar Raua mälestusturniir, siis oli pealtvaatajaid tõepoolest palju. Tegime selle elavmaleetenduse Rakvere eeskujul – nad olid samalaadse ürituse korraldanud aasta varem, ei tahtnud neist maha jääda,¡ meenutas Valgmäe. Lisaks elavmaleetendusele organiseeris Valgmäe I Paul Kerese mälestusfestivali raames ka hiidsimultaani (Valter Heueri väljend) 239 osavõtjaga. Jakobsoni tänav 42 asunud koolimaja suur aula oli tihedalt täis malelaudu ja mängijaid, kõik soovijad ei mahtunudki aulasse ära ja kasutusel olid ka kõrvalruumid. Koolipere vastu astusid Valter Heuer, Lembit Kahu, Mihhail Gorain, Lembit Sankovski.

HELDUR VALGMÄE

Sündinud: 23.11.1930 Viljandis
Haridus: lõpetas 1949 Viljandi arve- ja tööstustehnikumi kaubandusliku raamatupidamise erialal (kesk-eri haridus)
Perekond: abielus aastast 1956, poeg ja tütar
Saavutused: kahekordne Viljandi meister 1971 ja 1980, Ilmar Raua mälestusturniiride üks algatajaid

Kuues Pühajärve kiirmaleturniir

Pühajärve Puhkekeskus toimub 25.-27. novembrini traditsiooniline kiirmaleturniir. Ürituse peakorraldaja on SK Stamina. Turniir toimub handikäp-süsteemis st võistlejad on jagatud viide tugevusgruppi, tugevamasse gruppi paigutatud mängija annab nõrgemasse gruppi kuulujale aega ette. Turniirile kutsutakse 30 osalejat.

Varasematel kordadel on Pühajärve turniiri võitnud Riho Liiva (2004), Tarvo Seeman (2003), lätlane Edvins Kengis (2002), Kaido Külaots (2001) ja Olav Sepp (2000).

Turniiri eesmärgiks on male propageerimine ja Pühajärve Puhkekeskuse kui suurepärase puhke- ja spordikeskuse tutvustamine. Toetajatena aitavad heale õnnestumisele kaasa Pühajärve Puhkekeskus, Silmet Grupp, Cresco jpt.