Valik Kreekas auhinnatud maleprobleeme

Print

Septembri alguses Kreekas Eretrias toimunud WCCC (World Conference for Chess Composition) konverentsist kirjutasime pikemalt eelmises Eesti Spordilehes, täna tutvustame mõningaid maleülesandeid ja -etüüde sellelt ürituselt. Konverentsi algaastatel võttis ðotlane Norman Macleod (1927-1991) alati kaasa pudeli viskit sellele, kes kõige parema maleprobleemi esitab. Sealtpeale on ðotlastel maleprobleemide koostamise turniiri nimeks just Viski-turniir ja teised teevad järele. Prantslased korraldavad Champagne-turniiri, itaallased Grappa-turniiri, kreeklased Metaxa-turniiri, jaapanlased Sake-turniiri, rumeenlased Tzuica-turniiri, venelased muidugi Vodka-turniiri ja Iisraelist tulevad Sabra-turniiri korraldajad.

Peale selle on turniiride hulgas veel kongressi oma viiepäevane komponeerimine, kiirkomponeerimine erinevatel teemadel (aega antakse ainult kolm tundi), turniir, kus auhindadeks Ukraina folkloorne käsitöö ning veel ka Moskovskaya Matreshka ja Uralski Problemisti turniirid. Igal probleemide koostamise turniiril on oma teema või teatud nõuded.

Mis see isematt veel on?

Tänavu pidi näiteks Vodka-turniiril probleem olema kolme kuni seitsme käiguline isematt, lisaks pidi lahenduses esinema nn mustermatt (mustermatid).

Isematt on selline maleülesanne, kus üks pool sunnib teist poolt end matistama, teine pool üritab seejuures mati panemist igati vältida, kuid on lõppkokkuvõttes ikkagi võimetu. Mustermatt tähendab seda, et matt peab olema puhas ja ökonoomne. Puhas on ta siis, kui kõik matitsooni väljad (st väli, millel seisab matistatav kuningas, ja kõik naaberväljad) on kuningale käimiseks mittesobilikud igaüks ainult ühel ainsal põhjusel. Ökonoomne on selline matt, kus matistamisest võtavad osa kõik vastastpoole malendid, mis malelaual alles (välja arvatud kuningas ja etturid).

Kui muud ei ole öeldud, siis tohib valgel olla ainult üks moodus oma sihi saavutamiseks. Mustal võib olla mitmeid võimalusi vastumängu teostada (see on isegi soovitatav), aga siis peab jälle iga sellise kaitse vastu valgel olema ainult üks ja ainus hea võimalus jätkamiseks. Järgnevalt tutvustame siinkirjutaja, Indrek Aunveri ülesannet, mis pälvis austuse Vodka-turniiril.

Valged: Ke3, Lf4, Va4, Vc7, Og3, Oh3, Rf7, E: b3, c2, c5, e6, e2, g6 Mustad: Kd5, Of8, E: b4, e4, e7, g7, h5 Isematt nelja käiguga.

Lahendaja võib esiti mõelda, et oleks hea mängida 1. Rd6 h4 2. Rc8 hxg3 3. Rxe7+ Oxe7 4. Lg5+ Oxg5++, kuid see on vaid oleks. Must jätkab kohe 1...exd6 ja asjast ei tule midagi välja. Vaja on midagi enamat. Lahendus: 1. Rh6! h4 2. Rg8 hxg3 3. Rxe7 Oxe7 4. Lg5 Oxg5++ või 1...gxh6 2. Oh4 Og7 3. c4+ bxc3 4. Vd4+ Od4++. Kindlasti tasub veel tähele panna, miks peab valge just lahenduses toodud käike sooritama: 1. Rd8? h4 2. Rc6 Kxc5! või 1. Rh6 h4 2. Rf5? Kxe6!

Harilikult antakse maleprobleemide koostamise võistlustel välja auhinnad, austused ja kiitused, vahel ka mõni eriauhind. Äsja tutvustatud probleem pälvis niisiis austuse, kohtunik Andrei Selivanov lisas veel, et mattides on ´kaja¡ (matipiltidel on sarnasus).

Samal turniiril sai eriauhinna prantslase Michel Caillaudi probleem. Sellel ülesandel on veelgi ilusam ´kaja¡ ja algseisus esineb nn Fata Morgana (viirastus). Valged: Kc8, Lc2, Vg1, Oa1, Og6, Re5, Rh3, E: a7, b7, c4, d2, g5 Mustad: Ke4, Vd3, Vf5, E: a5 Isematt kuue käiguga. Fata Morgana (viirastus – kui oleks musta käik): 1...a4 2. a8V! a3 3. Vb8 a2 4. Rd7! Kf3 5. Oh5+ Ke4 6. Rc5+ Vxc5++. Lahendus: 1. Kc7! a4 2. Kb6 a3 3. Ka6 a2 4. Rf7! Kf3 5. Ld1+ Ke4 6. Rd6+ Vxd6++.

Jüri Randviiru kõrgelt hinnatud etüüd

Nagu eelmises Eesti Spordilehes mainisime otsustati komisjoni koosolekul, et Jüri Randviiru (1927-1996) etüüd jagas esimest auhinda ´The Problemisti¡ turniiril 1990-1991, koos Randviiru etüüdiga sai sama au osaliseks Boris Gusevi ja Oleg Pervakovi ühislooming. Avaldame siinkohal Randviiru auhinnatud etüüdi koos lahendusega.

Valged: Kd8, Od7, Rf4, E: e3, g6 Mustad: Kd6, Ve4, Rd4, E: g7 Valge alustab ja peab saavutama viigi. Lahendus on fantastiline, toimub terav taktikaline võitlus, mille kõrgpunktideks on paar kahingut: 2...Re6+!! ja 4.Og8!! Samas esineb paar valejälge 3.Rxe6+? ja 4.Re8+?, kus otsustavaks saab üksainus tempo.

Lahendus: 1. Rh5 (1. exd4? Vxf4 2. Ke8 Vf6 ja must võidab.) 1...Vh4! (1...Ve7 2. exd4 Vxd7+ 3. Ke8 viigiga.) 2. Rxg7 (2. exd4? Vxh5 3. Ke8 Vg5! ja must võidab.) 2...Re6+!! 3. Oxe6 (3. Rxe6? Vh8+ 4. Oe8 Kxe6 5. g7 Vg8 6. e4 Kd6 7. e5+ Ke6 ja must võidab.) 3...Vh8+ 4. Og8!! (4. Re8+? Kxe6 5. e4 Vg8! 6. e5 Vh8 7. g7 Vg8 ja must võidab.) 4...Vxg8+ 5. Re8+ Ke6 6. e4 Vh8 7. g7 Vg8 8. e5 Kf7 9. Kd7! Vxe8 10. e6+ Vxe6 11. g8L+ Kxg8 12. Kxe6 viigiga.

ALEKSANDER HILDEBRANDI (1921-2005) MÄLESTUSEKS

Käesolevaga kuulutame välja rahvusvahelise maleprobleemide koostamise turniiri kahes osas:

1) etüüdid, kohtunikuks Pauli Perkonoja (Soome)
2) isematid, 3-20 käiku, vähemalt kahe lahendusvariandiga, kohtunik Aleksander Aþusin (Venemaa) Auhinnafond 1000 EUR. Probleemid tuleb saata enne 15.06.2006 aadressil: Indrek Aunver, pk 3182, Tallinna peapostkontor, 10505, Tallinn.