Dokumendid

Print

2017

Eesti Maleliidu 03.07.2017 üldkoosoleku protokoll

Eesti Maleliidu eetikakoodeks

Eesti Maleliidu põhikiri

2018

Noortespordi toetuse jagamise kriteeriumid 2018. aastaks

Noortespordi toetuse jaotuskava 2018

2019

2019. aasta kalenderplaan

Konkursiteade stipendiumi määramiseks

Eesti Maleliidu 07.10.2018 üldkoosoleku protokoll

Eesti Maleliidu 14.04.2019 üldkoosoleku protokoll

Eesti Maleliidu 17.04.2019 nõukogu otsus

Eesti Maleliidu juhatuse koosoleku protokoll 28.06.2019

Eesti Maleliidu 30.07.2019 üldkoosoleku protokoll

Eesti Maleliidu arengukava aastateks 2020–2024

2020

2020. aasta kalenderplaan

Noortespordi toetuste jaotuskava 2020

Noortespordi toetuse jagamise kriteeriumid 2020.-2022. aastaks

Eesti Olümpiakomitee spordiarbitraaži lahend (Tallinna Maleklubi vs Eesti Maleliit)