Eesti Maleliidu kalenderplaani projekt 2018

2018. aasta kalenderplaani projekt

Head klubide juhid, treenerid ja võistluste korraldajad!

Valminud on EML-i 2018. aasta kalenderplaani projekt, kuhu on lisatud võistluste toimumiste võimalikud ajad, kohad ja korraldajad. EV 100 maleturniiride sarjas osalevate võistluste ette on lisatud roheline märge.

Palun vaadake üle kalenderplaani projekt ning tehke oma ettepanekud kalendri täiendamiseks/muutmiseks hiljemalt 7. detsembriks e-posti aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kuna järgmise aasta kalenderplaan saab olema elektrooniline, siis peale täienduste lisamist ja lõpliku versiooni valmimist, sisestame kõikide võistluste ajad ja kohad elektroonilisse kalenderplaani, mida saavad jooksvalt võistluste korraldajad täiendada täpsete andmetega (osavõtutasud, kellaajad, registreerimise kuupäevad, võistluskohad, juhendid, reitingute arvestused, jne).

Hetkel on EV 100 maleturniiride sarjas 36 võistlust, kuid võimalik on sarja lisada veel kuni 4 võistlust, et turniiride koondarv oleks max 40. Palun andke ka selle kohta tagasisidet. On oluline, et saaksime sarja üldjuhendisse paika kõikide turniiride täpsed ajad ja kohad. See annab võimaluse malehuvilistel planeerida kogu aasta tegevus ja võistlustel osalemine.