Eesti kiir- ja tavamale reitingute arvestamisest

Pdf-fail 24.04.

Seoses Eesti tava- ja kiirmale reitingute edaspidise arvestamisega võttis EML juhatus vastu alljärgnevad otsused:

(i) Eesti kiir- ja tavamale reitingud uuendatakse alljärgnevatel kuupäevadel: 1. jaanuar, 1. märts, 1. mai, 1. juuli, 1. september ja 1. november;

(ii) reitingu arvestusse lähevad turniirid, mis on toimunud kahe reitingu arvestamise vahelisel perioodil ning on nõuetekohaselt saadetud Eesti Maleliidu e-postile: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fikseeritud reitingute avaldamise päevale eelnevalt vähemalt 5 päeva;

(iii) reitingu arvestusse ei lähe turniirid, mis on saadetud hilinemisega, st. turniirid, mida oli võimalik esitada eelmise reitinguperioodi arvestusse. Erandina on võimalik lülitada neid turniire reitingu arvestusse EML-i juhatuse otsusega.

(iv) 1. mai reitingute arvestamisse lähevad turniirid, mis on toimunud ja nõuetekohaselt saadetud 2012. a märtsis ja aprillis;

(v) FIDE reitingute arvestamise eelduseks on Eesti tava- või kiirmale reitingute arvestamine kooskõlas litsentsireeglitega.