Ametlikud teated

Eesti Maleliidu kalenderplaani projekt 2018

2018. aasta kalenderplaani projekt

Head klubide juhid, treenerid ja võistluste korraldajad!

Valminud on EML-i 2018. aasta kalenderplaani projekt, kuhu on lisatud võistluste toimumiste võimalikud ajad, kohad ja korraldajad. EV 100 maleturniiride sarjas osalevate võistluste ette on lisatud roheline märge.

Palun vaadake üle kalenderplaani projekt ning tehke oma ettepanekud kalendri täiendamiseks/muutmiseks hiljemalt 7. detsembriks e-posti aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Kuna järgmise aasta kalenderplaan saab olema elektrooniline, siis peale täienduste lisamist ja lõpliku versiooni valmimist, sisestame kõikide võistluste ajad ja kohad elektroonilisse kalenderplaani, mida saavad jooksvalt võistluste korraldajad täiendada täpsete andmetega (osavõtutasud, kellaajad, registreerimise kuupäevad, võistluskohad, juhendid, reitingute arvestused, jne).

Hetkel on EV 100 maleturniiride sarjas 36 võistlust, kuid võimalik on sarja lisada veel kuni 4 võistlust, et turniiride koondarv oleks max 40. Palun andke ka selle kohta tagasisidet. On oluline, et saaksime sarja üldjuhendisse paika kõikide turniiride täpsed ajad ja kohad. See annab võimaluse malehuvilistel planeerida kogu aasta tegevus ja võistlustel osalemine.

Aksel Rei 75!

Täna tähistab 75. sünnipäeva teenekas maletreener, alati abivalmis ja ettevõtlik Aksel Rei.

 

Aksel, palju õnne sulle kogu malerahva poolt!

Euroopa kiir- ja välkmale meistrivõistlused toimuvad taas Eestis!

Kreekas toimus 2.-4. novembril  2. ECU kongress, kus otsustati 2019. aasta Euroopa tiitlivõistluste korraldusõigused. Eesti Maleliit esitas taotluse kahe tiitlivõistluse korraldamiseks -  Euroopa noorte kiir- ja välkmale MV-d (U8-U18 vanuseklass) ning Euroopa täiskasvanute kiir- ja välkmale MV-d. Kui täiskasvanute osas meile vastaskandidaati ei olnud, siis noorte EM-i korraldusõigust soovis ka Montenegro ning kongressil toimunud salajasel hääletusel võitis korraldusõiguse EML tulemusega 29 : 13. Eesti puhul tõsteti esile eelkõige väga häid võistlus- ja majutustingimusi ning suurepärast korraldust.

See on tunnustus kogu meie korraldusmeeskonnale (sh. abilised, kohtunikud, maletajad, vabatahtlikud, EML-i nõukogu, juhatus, jne) ja toetajatele/sponsoritele, kes tegid väga head tööd 2016. a Euroopa täiskasvanute kiir- ja välkmale MV-te ning 2014. a Euroopa noorte kiir- ja välkmale MV-te läbiviimisel Tallinnas. Suur tänu kõigile!

2016. a EM-i info: http://www.maleliit.ee/eurapid2016/

Jaan Ehlvest - 55!

ESBL

Eesti Maleliit õnnitleb suurmeistrit 55. sünnipäeva puhul!