Ametlikud teated

Selgus Eesti olümpiakoondis

Eesti Maleliit kinnitas 11.augustil toimunud juhatuse koosolekul Eesti naiskonna koosseisu 2004.aasta maleolümpiaks Hispaanias. EML juhatuse poolt kinnitatud kriteeriumide kohaselt komplekteeritakse võistkond järgmiselt: 2004.aasta Eesti naiste meistrivõistluste I ja II koht ning kaks kohta EML juhatuse otsusega. 2004.aasta Eesti naiste meistrivõistluste alusel omandasid koha koondises Monika Tsõganova (I koht) ja Leili Pärnpuu (II koht). Kõigi EML juhatuse liikmete (7) hääletuse tulemusena komplekteeriti Eesti koondises kaks kohta järgmiselt: Viktoria Baškite (6 häält), Margit Brokko-Olde (6 häält) ja Tatjana Fomina (2 häält).

Seega kinnitati Eesti naiskonna liikmeteks 2004.aasta maleolümpiaks Hispaanias: 1) Monika Tsõganova, 2) Leili Pärnpuu, 3) Margit Brokko-Olde ja 4) Viktoria Bashkite, s.o. 2004.aasta Eesti naiste MV-te neli esimest (toodud Eesti MV-te kohtade järjekorras).

Samuti kinnitati Eesti meeskonna kapteniks Kaspar Kaugija ja naiskonna kapteniks Kalle Kiik.

Varem (12.mail) oli kinnitatud Eesti maleolümpia meeskonna koosseisuks Jaan Ehlvest, Kaido Külaots, Aleksander Veingold, Meelis Kanep, Olav Sepp ja Tarvo Seeman.

Vändra turniir lükkub edasi

Seoses remondi viibimisega Vändra Gümnaasiumis ja kooli ühiselamus on edasi lükatud Paul Kerese nädalalõputurniir (mis oli esialgselt plaanitud korraldada 13.-15.august). Eesti Maleliit vabandab maletajate ees seoses kalenderplaanis tehtud muutustega.

Täna kirjutati alla koostöölepe Eesti Maleliidu ja Tolaram-grupi vahel

Tolaram-grupp toetab peasponsorina Paul Kerese mälestusfestivali läbiviimist 2004.aasta suvel - sügisel Tallinnas. Eesti Maleliidu president Carmen KASS ja Tolaram-grupi juht Sonny Aswani kinnitasid, et koostöö võib jätkuda 2008. aasta Maleolümpia Tallinnasse toomise nimel ka edaspidi.

Eesti Maleliidul uus president ja juhatus

23. mail toimus Tallinnas Paul Kerese nimelises malemajas Eesti Maleliidu (EML) üldkoosolek, kus valiti EMLi uus president ja juhatus. EML koordineerib malet Eestis. EMLi juhatus koos esimehega korraldab maleliidu igapäevast tööd. EMLi president on maleliidu esindusorgan. EMLi presidendiks valiti ühehäälselt Carmen Kass. EMLi juhatuse liikemeteks valiti: Hendrik Olde, Marko Siil, Kaspar Kaugija, Priit Leito, Jaan Narva ja Jüri Schuster.

Read more: Eesti Maleliidul uus president ja juhatus