Ametlikud teated

Eesti Maleliidu kiri ACP-le

Kiri ACP-le

2008. a. KALENDERPLAANI PROJEKT

Kalenderplaan (xls)

Austatud maleklubide juhid, maletreenerid ja maletajad,

palume teil tutvuda Eesti Maleliidu 2008.aasta kalenderplaani projektiga. Kalenderplaan on koostatud enamasti samal põhimõttel, mis varasematel aastatel ning väga suuri muudatusi võistluste korralduses ei ole. Enamasti on tingitud muudatused rahvusvahelistest tiitlivõistlustest lähtudes.

Read more: 2008. a. KALENDERPLAANI PROJEKT

Korduskiri FIDE-le Eesti noormaletajate lastevanematelt

Avaldame Eesti Maleliidu kodulehel järjekordse kirja FIDE-le, mille on 12. novembril avalikult saatnud Marina Fjororova ja Sergei Orlov. Käesoleva kirja koostajate nimekirjast on mingitel asjaoludel loobunud Valeri Golubenko ning samuti ei ole enam märgitud esindatavate noormaletajate kuuluvust maleklubisse "Maletäht".

Seekord ei pöördunud Eesti Maleliidu poole mitte FIDE, vaid leidsime selle kirja ülesriputatuna erinevatelt veebilehtedelt. Kas kirja eesmärk on suhelda FIDE-ga ja otsida esitatud küsimustele/nõudmistele lahendust või ongi tegemist nn. meediale suunatud avalike pöördumistega, et endale tähelepanu tõmmata? See jääb hetkel küll selgusetuks. Kui antud küsimust oleks tahetud nimetatud lastevanemate poolt lahendada, siis oleks saanud seda teha juunis Tallinnas toimunud FIDE Presidendi Nõukogu ajal. Ja kindlasti oleks FIDE Presidendi Nõukogu võtnud Eestis olles Eesti maletajaid puudutava küsimuse koosoleku päevakorda. Järeldused sellisest käitumisest saab teha kindlasti igaüks ise.

Korduskiri FIDEle on aadressil:

http://www.chess-players.org/

PEATAGE SÕDA MEIE LASTE VASTU,

Õiguskantsleri vastus       ACP - 1     ACP - 2       ECF       FIDE - 1        FIDE - 2   

sellise pealkirjaga pöördumise saatsid kolm lapsevanemat -Marina Fjodorova (SK "Maletäht"), Valeri Golubenko (SK "Diagonaal") ja Sergei Orlov (SK "Maletäht") FIDE-le, Euroopa Maleliidule ning teistele rahvusvahelistele kanalitele.

Oma pöördumises märgitakse, et Eesti Maleliit takistab maletegevust mittekodanikest maletajatel, keda on kokku üle poole male harrastajate koguarvust Eestis. Samuti nõutakse pöördumises uue organisatsiooni loomist Eestisse, kes kaitseks mitte eestlastest maletajate huve ning soovitakse, et Eesti ei saaks korraldada rahvusvahelisi maleüritusi.

Read more: PEATAGE SÕDA MEIE LASTE VASTU,